Home>>सुदूरपश्चिम>>डडेल्धुरा>>परिवर्तित समयमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाइ निरन्तरता दिनका लागि योजना तर्जुमा तालिम ।
डडेल्धुराताजासुदूरपश्चिमस्वास्थ्य

परिवर्तित समयमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाइ निरन्तरता दिनका लागि योजना तर्जुमा तालिम ।

परशुराम नगरपालिका स्वास्थ शाखाको आयोजनामा २ दिने योजना तर्जुमा तालिम सन्चालन गरिएको छ । नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिका नागरिकका स्वास्थ्य सम्बन्धि मौलिम हकहरुलाइ नागरिक समक्ष पुर्याउनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको लागि योजना तर्जुमा तालिम सन्चालन गरिएको हो । परिवर्तित समयमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाइ निरन्तरता दिनका लागि के कस्ता योजना बनाउने भन्ने बिषयमा कार्यक्रममा छलफल गरिएको छ । नेपालको संविधान बमोजिम स्थानिय सरकारलाई प्राप्त स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारको कार्यान्वयनका लागि आगामी बजेटमा कार्यक्रमहरु समेटिने छन । हाल परशुराम नगरपालिका अन्तरगत १७ ओटा स्वास्थ्य सस्थाहरु रहेका छन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *